VTA

thumb_lait3_150_190.jpg

Vevang Produksjon har 16 VTA-plassar for innbyggjarane i Fjaler kommune. Det er NAV som tilviser personar til VTA. I tillegg har omliggjande kommunar høve til å kjøpe plassar. 

thumb_IMG_6971_150_99.jpg

Personar med uføretrygd som ikkje får arbeid på den ordinære arbeidsmarknaden kan gjennom VTA-tiltaket få tilbod om fast tilsetjing i vår produksjonsavdeling.

thumb_IMG_6960_150_99.jpg

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursar hos arbeidstakarane gjennom kvalifisering og tilrettelagde arbeidsoppgåver. Vi tilbyr så langt vi kan arbeidsoppgåver tilpassa den enkelte sine ynskjer og behov. 
 

thumb_lait10_150_225.jpg