Vi vaskar arbeidstøy og sengeklede for bedrifter og sjukeheimar.
Vi vaskar også for privatpersonar, her kan du levere inn alt frå dyner til dukar mm.