I vår treavdeling produserer vi alt frå handrekker til skipsindustrien til gravkors og utemøblar.
Vi fornyar stadig maskinparken vår for å ta på oss nye utfordringar
og imøtekomme kundane sine behov.

Møbelproduksjon

Gravkors

Eksklusiv embalasje

Skilt