Vevang Produksjon AS ynskjer å ha best eigna og
best kvalifiserte medarbeidarar til ei kvar stilling i verksemda. 
Rekruttering av tilsette skjer på bakgrunn av utdanning, 
kompetanse og relevant praksis.