Velkommen til Vevang produksjon

 

Vi tilbyr arbeidsretta tiltak som skal kvalifisere, styrke og utvikle den enkelte til å nå nye mål i arbeidslivet.

I produksjonen kan vi hjelpe deg med varer og tenester innan vaskeri, tre og stål. 
Vi tilpassar oss behova til kundane våre og er alltid opne for nye utfordringar.