Formidling

Vevang Produksjon samarbeider med bedrifter i heile HAFS-området
om rekruttering og formidling til arbeid.
Har di bedrift bruk for arbeidskraft eller har du spørsmål rundt dette.