Vi tilbyr arbeidsretta tiltak avhengig av kva behov den enkelte har. 
Det inneber kvalifisering til arbeidslivet gjennom AFT-tiltaket eller varig tilrettelagt arbeid gjennom VTA. 
Tiltaka skal kvalifisere, styrke og utvikle den enkelte til å nå nye mål i arbeidslivet.